Thailand – Laos: Day 4 – Part 1 – City Pillar Shrine at Prachuap Khiri Khan